1024_athinh

"

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN SEA TOURS

Th.s Võ Ngọc Thịnh

SEA TOURS – Mang lại sự trải nghiệm khác biệt từ những điều nhỏ bé nhất.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Th.s Võ Ngọc Thịnh
Tổng Giám Đốc
Đinh Thị Tố Nhung
Phó Giám đốc
Mai Thị Phương Trình
Kế toán
Phạm Văn Nghĩa
Phó Giám đốc Sự kiện
Phan Hoàng Hà My
Trưởng phòng Kinh doanh
Đặng Đức Hùng
Trưởng phòng nhân sự
Đinh Phú Quang
Hướng dẫn viên
Trần Trung Gia Bảo
Trợ lý tổ chức sự kiện
Nguyễn Trúc Uyễn Nhi
Nhân viên tổ chức sự kiện