Tìm Kiếm Khách Sạn

Chi Phí

1 VNĐ2,690,000 VNĐ

Loại Hình Lưu Trú

Bộ Lọc

Tìm Kiếm Khách Sạn

Chi Phí

1 VNĐ2,690,000 VNĐ

Loại Hình Lưu Trú

Voucher Du thuyền Ambassador Hạ Long – 2N1Đ

Đang giảm giá 62%
2690000
7000000

Combo 3N2D – Golf Valley Đà Lạt Hotel

Ăn sáng + Vé tham quan
Đang giảm giá 30%
1,055,000 VNĐ/khách
1,507,143 VNĐ/khách

Combo 3N2D – Colline Đà Lạt Hotel

Ăn sáng Buffet + Miễn phí ăn set menu bữa trưa/ tối dành cho 2 người + Vé tham quan
Đang giảm giá 30%
1,250,000 VNĐ/khách
1,785,714 VNĐ/khách

Combo 4N3D – Colline Đà Lạt Hotel

Ăn sáng Buffet + Miễn phí ăn set menu bữa trưa/ tối dành cho 2 người + Vé tham quan
Đang giảm giá 30%
1,745,000 VNĐ/khách
2,492,857 VNĐ/khách

Combo 4N3D – Du Lys Đà Lạt Hotel

Ăn sáng + Vé tham quan
Đang giảm giá 30%
955,000 VNĐ/khách
1,364,286 VNĐ/khách

Combo 3N2D – Du Lys Đà Lạt Hotel

Ăn sáng + Vé tham quan
Đang giảm giá 30%
705,000 VNĐ/khách
1,007,143 VNĐ/khách

Combo 3N2D – KK Sapa Hotel

Ăn sáng Buffet/ A la carte + Xe giường nằm khứ hồi HN-Sapa-HN
Đang giảm giá 30%
1,750,000 VNĐ/khách
2,500,000 VNĐ/khách

Combo 2N1D – KK Sapa Hotel

Ăn sáng Buffet/ A la carte + Xe giường nằm khứ hồi HN-Sapa-HN
Đang giảm giá 30%
1,100,000 VNĐ/khách
1,571,429 VNĐ/khách
Bộ Lọc

Tìm Kiếm Khách Sạn

Chi Phí

1 VNĐ2,690,000 VNĐ

Loại Hình Lưu Trú

-62%
7000000
2690000
Voucher Du thuyền Ambassador Hạ Long - 2N1Đ
-30%
1,507,143 VNĐ/khách
1,055,000 VNĐ/khách
Combo 3N2D - Golf Valley Đà Lạt Hotel
Ăn sáng + Vé tham quan
-30%
1,785,714 VNĐ/khách
1,250,000 VNĐ/khách
Combo 3N2D - Colline Đà Lạt Hotel
Ăn sáng Buffet + Miễn phí ăn set menu bữa trưa/ tối dành cho 2 người + Vé tham quan
-30%
2,492,857 VNĐ/khách
1,745,000 VNĐ/khách
Combo 4N3D - Colline Đà Lạt Hotel
Ăn sáng Buffet + Miễn phí ăn set menu bữa trưa/ tối dành cho 2 người + Vé tham quan
-30%
1,364,286 VNĐ/khách
955,000 VNĐ/khách
Combo 4N3D - Du Lys Đà Lạt Hotel
Ăn sáng + Vé tham quan
-30%
1,007,143 VNĐ/khách
705,000 VNĐ/khách
Combo 3N2D - Du Lys Đà Lạt Hotel
Ăn sáng + Vé tham quan
-30%
2,500,000 VNĐ/khách
1,750,000 VNĐ/khách
Combo 3N2D - KK Sapa Hotel
Ăn sáng Buffet/ A la carte + Xe giường nằm khứ hồi HN-Sapa-HN
-30%
1,571,429 VNĐ/khách
1,100,000 VNĐ/khách
Combo 2N1D - KK Sapa Hotel
Ăn sáng Buffet/ A la carte + Xe giường nằm khứ hồi HN-Sapa-HN